Внутрішня система забезпечення якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти в Державному професійному (професійно-технічному) закладі освіти “Самбірський професійний ліцей”

Міністерство освіти і науки України спільно з Державною службою якості освіти розробили та затвердили  методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

Основна мета стратегії забезпечення якості освіти — гарантувати якість професійної (професійно-технічної) освіти та формувати довіру суспільства до закладів П(ПТ)0.

Стратегія Самбірського професійного ліцею ґрунтується  на принципах:

 • партнерства у розвитку, навчанні здобувачів освіти та професійній взаємодії;
 • недискримінації, запобігання та протидії булінгу (цькуванню);
 • академічної доброчесності під час навчання та викладання;
 • прозорості та інформаційної відкритості діяльності училища;
 • сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників;
 • справедливого та об’єктивного оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, а також професійної діяльності педагогічних працівників;
 • сприяння здобувачам освіти у формуванні та реалізації їхніх індивідуальних освітніх траєкторій;
 • забезпечення академічної свободи педагогічних працівників.

Завдяки розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти та регулярного самооцінювання Самбірський професійний ліцей зможе:

 • підвищувати якість освітніх послуг і забезпечувати довіру до результатів навчання;
 • отримувати постійний зворотний зв’язок від учасників освітнього процесу щодо якості освіти, вчасно реагувати на ризики;
 • постійно вдосконалювати освітнє середовище, систему оцінювання учнів, педагогічну діяльність, управлінські процеси;
 • забезпечити прозорість діяльності закладу освіти і готовність до змін в інтересах учасників освітнього процесу.