Категорія: Прозорість та інформаційна відкритість

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Ліцензії видані на здійснення первинної професійної підготовки та атестовані. Назва професії(й) Рівень освіти Ліцензований обсяг Рішення про видачу ліцензії (5122) Кухар(7412) Кондитер другий (базовий) рівень 120 Рішення ДАК від 28.09.2011…

Статут

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства освіти і науки Українивід 08.05.2019 р. №628Міністр____________Л.М. Гриневич СТАТУТДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО) ЗАКЛАДУ ОСВІТИ«САМБІРСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»(нова редакція)Ідентифікаційний код: 22394301 Погоджено на загальнихзборах колективу,протокол №2від 14 березня 2019 року м. Самбір…